צילום במה עם אישה שלא נכנעת למוסכמות ומשמאלה גבר על בירכיו וסכין בידו.